För att nå visionen – studie om jämställdhet inom skogssektorn

Just nu pågår en studie om jämställdhet inom skogssektorn via Skogsstyrelsen och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

För att nå visionen om ett Jämställt och Jämlikt skogsägande/skogsbrukande 2030 har ett stort antal aktiviteter identifierats.

Aktiviteterna är:

Öka kunskapsnivån i samhället om hur skogsbranschen agerar och vad vi faktiskt gör för att öka/nå hållbarheten.
• Ifrågasätt strukturer/normer för att medvetengöra gamla vanor = skapa förändring.
• Informera om de möjligheterna som finns inom skogsbranschen tidigt i åldrarna för att säkra framtida kompetensförsörjning,
• Reflektion över sina egna normer/arbetssätt. Kan vi göra små/stora förändringar? Vad?
• Branschöverskridande möten och utbyten
• Motverka felaktiga föreställningar om skogsbruket.
• Öka kompetensen hos skogsägare.
• Aktivt arbete mot ett jämställt/jämlikt skogsägande

Att redan i förskolan ha ”lektioner” i skogen. Lära mer av skogen från denna åldern
• Tid.
• Större medvetenhet hos skogsägare både män och kvinnor.
• Engagemang.
• Samarbete

• Rekrytering.
• Var ödmjuk inför förändring. Det kan ju bli bra!
• Utbildning.
• Värdegrund=Hållbarhet, jämställdhet, mångfald.
• Delta i olika forum.
• Ökad kunskapsnivå hos alla aktörer inom kedjan.
• Informera! Skapa intresse.
• Ta vara på erfarenheten.
• Se till att texten i skolböckerna är aktuell när det gäller skogen.
• Aktivt arbete med att rekrytera en differentierad arbetskraft.
• Ha träffar bara för kvinnor.
• Ge kvinnor makten/backa upp dem.
• Marknadsföring.
• Branschansvar för jämlikhet/jämställdhet

Som ni ser så stödjer och främjar ju Skogskvinnorna Värmland direkt och indirekt ett flertalet punkter ovan!

Styrelsen kommer också att spåna vidare på hur på ett ännu tydligare vis kan bidra till att nå målen 2030.

Väl mött!

För att använda originalmaterialet, klicka HÄR

Dagens föreläsning tors 24/10 är inställd

På grund av för lågt deltagarantal har vi tvingats ställa in dagens föreläsning på temat Ägande, brukande och klimat.

Föreläsningen planerades utifrån resultatet av vår medlemsenkät men trots detta så var det för få medlemmar som anmält sig. Naturligtvis känns detta tråkigt och vi tar gärna emot feedback från våra medlemmar för att vi ska möjliggöra föreläsningar som så många som möjligt kan delta på framöver.

Vi önskar alla en riktigt fin fortsättning på hösten!

 

Referat från Nordiskt möte för kvinnor i skogsbruket – juni 2019

På temat Skogen som intäktskälla hölls i somras den första konferensen i samarrangemang mellan de nordiska skogliga nätverken för kvinnor!
Ett hundratal kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna samlades för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. På temat Skogen som intäktskälla träffade vi skogsägare, företagare och forskare på exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat.
Ett axplock av olika ämnen:
  • Skogsbruk i Norden
  • Den kvinnliga skogsbrukaren: Likestilling/jämställdhet inom skogsbruket
  • Skogen som intäktskälla
  • Entreprenörskap med skogen som bas
  • Skog – arena för likestilling/jämställdhet
  • Träprodukter i framtiden
  • Skogsbruk i förändrat klimat

 

Läs Skogskvinnornas referat skrivet av vår kassör Birgitha Fredriksson Nordiske skogskvinner juni 2019
Mer information om Nordiske skogskvinner och konferensen återges också på vår gemensamma hemsida https://nordiskeskogskvinner.org/ 

 

 

 

 

 

 

Välkommen på skogsdag!

Skogsstyrelsen Välkommen på Skogsdag den 5 juni på Segerstad
• Tema hyggesfritt. Vår expert inom hyggesfritt skogsbruk,
Nicola Karlsson kommer att berätta om hyggesfritt som alternativ brukningsmetod i skogen.
Vi kommer även att tala om traditionellt skogsbruk.
Dagen tillbringas i fält och vi besöker ett antal skogsbestånd och berättar om skötsel, hänsyn och produktion.
Välkomna! Klockan 13.00 på Segerstad(vid kyrkan).
Vi bjuder på lättare lunch och fika!
OBS! Anmälan till Erica Björndotter
Tel: 0560-68 99 45
erica.bjorndotter@skogsstyrelsen.se

 

Efterlysning! Var är våra medlemmar?

Har våra medlemmar gått vilse i skogen?

Skämt å sido,

I år har vi tappat många medlemsavgifter, något vår ideella verksamhet är starkt beroende av.

Så har du glömt att betala din medlemsavgift, swisha 250 kr till 123 570 85 40 alt. BankGiro 5626-4146.

Tack för att du möjliggör ökad skoglig kunskap bland kvinnor!

FORIMP bjuder in till Skogsägarträff

På temat Omräkningstal/Virkesmätning och sortering av virke välkomnar FORIMP till en skogsägarträff för kvinnor!
Nu är det dags för en stund i skogen då vi träffas och ta del av hur omräkningstal, virkesmätning och sortering av virke går till.
Vi får även besök av föreningen Skogskvinnorna som presenterar sin
verksamhet.
NÄR: Lördag den 11 maj kl. 10.00-13.00
PLATS: Forimp AB kontoret, Maskingränd 1, Mosseberg för vidare avfärd mot skogen, ca10 min. bilresa från Arvika.
Lämplig klädsel för en enklare skogspromenad och något att sitta på.
Vi bjuder på värmande dryck och tilltugg.
OBS! Anmäl dig och dina skogsägande vänninor senast fredagen den 3 maj till Arley Augustsson mobil 073 182 18 98 e-post arley@forimp.se

Årsmötet & medlemsavgift

Igår genomförde vi årsmötet där vi summerade det föregående och planlade vårt nuvarande verksamhetsår.

Såväl nya som gamla medlemmar anslöt och vi fick en intressant och viktig föreläsning från räddningschef Nils Weslien på temat Skogsbränder.

 

Den enkät som gått ut till alla medlemmar påvisar att Brukande & Äganderätt är den enskilt viktigaste fråga som Skogskvinnorna bör driva. Året 2019 kommer vi att fokusera på just detta!

 

Ändringar i Styrelsesammansättning och dokumentation rörande mötet kommer att publiceras här på hemsidan.

 

Styrelsen är bekymrad över att medlemsavgifterna dröjer och vi vill verkligen poängtera vikten av detta.

Skogskvinnorna är en ideell förening och medlemsavgifterna är helt avgörande för vår verksamhet.

Medlemsavgiften är 250 kr
Bankgiro 5626-4146
Swish 123 570 85 40

Tack för att du möjliggör ökad skoglig kunskap bland kvinnor!

Artikel i Land Skogsbruk

Land Skogsbruk uppmärksammar Nordiska skogskvinnors nya nätverk,

Skogen som intäktskälla är temat för ett nordiskt möte för kvinnor i skogssektorn i slutet av juni i Jönköping. Det är den första stora träffen i det nya nätverket Nordiske skogskvinner.

Läs Land Skogsbruk artikeln i sin helhet här!