Studienbesök HAL inställt pga. Corona!

Vi flyttar fram studiesbesöket på HAL tillsammans med Kvinner i Skogsbruket pga. pågående Corona pandemi.